Har ditt barn problematisk skolfrånvaro?


Många gånger så lägger skolan över ansvaret på vårdnadshavare vid problematisk skolfrånvaro utan att ha kartlagt barnet. 
Dem säger att barnet SKA till skolan

Det är såklart jätte bra om barnet kan gå till skolan men ibland är det vissa saker och omständigheter som gör att barnet inte klarar av det. Att kartlägga barnet är en grund för att få fram varför barnet har svårigheter att ta sig till skolan. Tyvärr görs inte kartläggning av barnet förrän det har gått alldeles för lång tid och barnet blivit en hemmasittare.

Vi kartlägger barn genom att använda oss av evidensbaserade verktyg och hjälper gärna till i samtalet med skola/fritids/socialtjänst

google-site-verification=eFeZv3CSlOQpJaW6hgURdmPJiqH5S0MDe-p3PRPEV4U